Jetsteam Tvätt

Rengör och desinficera med ånga genom vårt systerföretag Jetsteam!

Tryggt – säkert – miljövänligt

Tidigare var hårt arbete och tuffa kemikalier det enda sättet att städa, sanitera och rengöra hygieniskt rent, men i dag finns det ett bekvämt alternativ som sparar mycket tid och engagemang.


En ångtvätt är ett av de bästa sätten vi använder för att lösa uppgiften när vi vill sanera och rengöra samtidigt som det är en enkel, användarvänlig lösning för att få dina ytor skonsamt rengjorda och samtidigt fria från bakterier, kvalster, ohyra och mögel.

Hur väl desinficerar ånga?

Rengöring med ånga dödar 99,9% av dammkvalster, bakterier och bakterier inklusive farliga bakterier som salmonella, staph-bakterier och E. coli.
Det är lika effektivt som alla kemiska lösningar på marknaden idag!

Ånga utrotar öven svart och grönmögel, mikroorganismer och virus i era lokaler, stall och trågolv på altaner för att återställa eller bibehålla en hälsosamm miljö.